Wat betekenen de keurmerken?

Global Organic Textile Standard

In het kort

 • Hoofdcategorie: Milieuvriendelijk en eerlijk
 • Gecontroleerd certificaat
 • Sterk actief op ecologische duurzaamheid, in het gehele productie proces
 • Actief op sociale duurzaamheid bij de ruwe en eind bewerking.
 • GOTS(79-94%) is actief op de ecologische duurzaamheid van grondstoffen, GOTS(95-100%) zeer actief.
r

De Global Organic Textile Standard (GOTS) is een internationale standaard voor het verwerken van organische vezels tot onder andere kleding met zowel sociale als ecologische criteria. De standaard verzekert dat het textiel organisch is en heeft eisen die het hele productproces beslaan. Zo moet het oogsten van de grondstoffen op een duurzame manier en moet de verwerking van de grondstoffen tot textiel op een sociaal verantwoordelijke manier gebeuren. De eindproducten moeten gelabeld zijn zodat de consument eerlijke informatie over dit proces kan vinden en de verpakking en distributie moeten ook aan verantwoorde eisen voldoen. Aan de fabrieken worden eisen gesteld zoals het beperkt gebruik van schadelijke chemicaliën en het gebruik van waterzuiveringsinstallaties. Ook worden bepaalde rechten voor fabriekswerkers verzekerd, zoals het recht op het vormen van vakbonden en het recht op veilige en gezonde werkomstandigheden. Een meer volledig overzicht van alle eisen van het GOTS kan hier gevonden worden .

“GOTS”“GOTS”

Bron: Goede Waar

 

Een textielproduct met het GOTS label organic moet voor minimaal 95% uit gecertificeerde organische vezels bestaan. Voor artikelen met het GOTS label made with organic moet ten minste 70% gecertificeerde organische vezels bevatten.

Een filmpje zegt soms meer dan 1000 woorden, hieronder een filmpje waarin de GOTS zelf uitlegt waar ze voor staan en hoe ze hun criteria waarborgen.

Het GOTS keurmerk wordt internationaal gezien als een leider in het waarborgen van sociale en ecologische criteria aan textiel. Het keurmerk wordt op zijn beurt weer gecontroleerd door de Control Union Certifications (zie pagina).

Voor meer informatie verwijzen we je door naar:

Ethical Trading Initiative

In het kort

 • Hoofdcategorie: Fairtrade
 • Samenwerkingsverband bedrijven, NGO’s en handelsverenigingen
 • Jaarlijks rapport met verbeteringen
 • 4 verschillende niveaus: 'Foundation', 'Improver', 'Achiever' en 'Leader'. Bij elk niveau wordt het sociale beleid bij de eindwerking een stap beter.


De ETI Base Code of Labour Practice houdt in dat zij zich zullen inzetten, zodat in hun productieproces:De Ethical Trading Initiative (ETI) is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, handelsverenigingen en NGOs die opkomt voor de rechten van werknemers in de global supply chain. Hun visie is een wereld waarin werknemers niet langer worden uitgebuit en gediscrimineerd, zodat ook zij vrijheid, veiligheid en gelijkheid ervaren. ETI probeert dit te bereiken door samen met bedrijven uit te werken welke stappen het meest effectief zijn om de Base Code te implementeren in hun eigen productieproces.

 1. Werknemers werken uit vrije wil
 2. Het recht op collectieve onderhandelingen en het oprichten van vakbonden wordt gewaarborgd
 3. Werkomstandigheden veilig en hygiënisch zijn
 4. Geen gebruik wordt gemaakt van kinderarbeid
 5. Het salaris genoeg is om van te leven
 6. Geen buitensporig aantal uren gewerkt wordt
 7. Geen discriminatie plaatsvindt
 8. Er sprake is van regelmatig werk
 9. Geen harde of inhumane behandeling is toegestaan

Verder is de ETI ook actief als bemiddelaar bij het oplossen van overtredingen van de Base Code en als lobbyist die in collectieve onderhandelingen opkomt voor de rechten van werknemers.


“ETI”“ETI”

“ETI”“ETI”
Bron: Goede Waar

Voor complete uitleg zie de volledige ETI Base Code .

Fair Wear Foundation

In het kort

 • Hoofdcategorie: Fairtrade
 • Aangesloten bedrijven houden zich aan de
  gedragscode van de ILO
 • Bedrijven worden gecontroleerd
 • Op gebied van eindbewerking, sterk
  actief op sociale duurzaamheid en
  beperkt actief op economische
  duurzaamheid

“FWF”
Bron: Goede Waar
De in Amsterdam gevestigde Fair Wear Foundation stelt goede arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie als doel in landen waar kleding geproduceerd wordt voor de Europese markt. De bedrijven die bij Fair Wear Foundation aangesloten zijn moeten zich houden aan een zogeheten gedragscode die gebaseerd is op de normen van de International Labour Organisation.

De kernwaarden waarop deze normen gebaseerd zijn worden dynamisch weergegeven op deze pagina en zijn kortsamengevat:

 1. Geen gedwongen arbeid
 2. Geen discriminatie bij het werkverlenen
 3. Geen kinderarbeid
 4. Werknemers hebben het recht om vakbonden te vormen
 5. Een humaan minimum inkomen
 6. Geen onredelijke werkuren
 7. Veilige en gezonde werkomstandigheden
 8. Wettelijke vastgelegde arbeidsovereenkomsten

De bedrijven die bij de Fair Wear Foundation zijn aangesloten moeten aan deze eisen voldoen en worden daar ook op gecontroleerd. De Fair Wear Foundation werkt samen met andere erkende organisaties zoals vakbonden (FNV), brancheorganisaties en de Schone Kleren campagne.

Bekijk ook dit korte filmpje gemaakt door de Fair Wear Foundation met meer uitleg:

Meer informatie is te vinden op:

PETA-approved

In het kort

 • Hoofdcategorie: Animal friendly
 • Veganistisch
 • Bedrijven ondertekenen PETA’s
  betrouwbaarheidsverklaring

PETA is de grootste dierenrechten organisatie ter wereld. PETA focust op de vier gebieden waar dieren het meest lijden: de bio-industrie, de kledingindustrie, in laboratoria en in de entertainmentindustrie. Het PETA-approved vegan logo staat voor kleren die geheel veganistisch zijn, dat betekent geen leer, bont, wol, zijde en vellen van dieren. Dieren mogen op geen manier worden uitgebuit in het ontwikkelingsproces van de kleding. De bedrijven die het PETA-approved vegan logo op hun kleding zetten moeten PETA’s betrouwbaarheidsverklaring ondertekenen, waarin ze verifiëren dat hun kleding veganistisch is.

Meer informatie is te vinden op:
http://www.peta.org/living/fashion/peta-approved-vegan-logo/

OEKO-TEX

In het kort

 • Hoofdcategorie: Milieuvriendelijk
 • Universele standaard voor wereldwijde
  fabrieken
 • Onafhankelijke tests
 • Verschillende standaarden met
  verschillende criteria
 • Oeko-Tex Standard 100 is beperkt
  actief op ecologische duurzaamheid
  bij de eindbewerking

OEKO-TEX is tot stand gekomen zodat bedrijven makkelijker kunnen zien aan welke standaarden fabrieken voldoen. Omdat het productieproces in de textiel industrie vaak verspreidt is over meerdere landen en er in elk land andere regels gelden wat betreft veiligheid en milieu, is het voor bedrijven soms moeilijk te achterhalen aan welke criteria fabrieken precies voldoen. OEKO-TEX certificering helpt door een universele standaard te maken. Er zijn verschillenden standaarden:

“OEKO-TEX100”

Bron: Goede Waar

OEKO-TEX Standard 100
OEKO-TEX Standard 100 is een onafhankelijk test en certificatiesysteem voor beginstoffen van textiel-, tussen- en eindproducten in alle stadia van de productie. Producten die gecertificeerd zijn bevatten geen gevaarlijke stoffen. De stoffen waarop getest wordt zijn: Illegale substanties, wettelijk gereguleerde stoffen, bekende schadelijke stoffen en parameters voor de gezondheidszorg. De doelgroep waarvoor het product is bedoeld bepaald hoe er getest wordt. Er zijn 4 verschillende doelgroepen: Textiel voor baby’s en kleuters tot 3 jaar, textiel voor dicht op de huid, textiel voor verder weg van de huid (jassen etc.), meubels.

Made in Green by OEKO-TEX
De criteria voor deze standaard is net als bij OEKO-TEX Standard 100 dat er geen gevaarlijke stoffen zitten in de producten. Daar wordt aan toegevoegd dat het textiel is gemaakt met behulp van milieuvriendelijke processen onder veilige en sociaal verantwoordelijke voorwaarden.

STeP by OEKO-TEX
STeP staat voor Sustainable Textile Production, of duurzame textiel en is een nieuw OEKO-TEX certificatie systeem voor merken, kleinhandel bedrijven en fabrieken die hun prestaties op gebied van duurzaamheid willen communiceren naar de consument op een transparante, geloofwaardige en duidelijke manier. Het STeP certificaat laat de score zien van een bedrijf op hun prestatie van duurzame productie en werkomstandigheden. Er zijn drie scores die behaald kunnen worden: Level 1: instap, level 2: goede implementatie met optimalisatie potentie, Level 3: toonbeeld van implementatie.

Meer informatie is te vinden op:

https://www.oeko-tex.com/

Bluesign

In het kort

 • Hoofdcategorie: Milieuvriendelijk
 • Aangesloten bedrijven gebruiken geen
  schadelijke stoffen in hun textiel, en werken
  naar een milieuvriendelijker en socialer beleid.
 • Op ecologisch gebied actief bij:
  Ruwe bewerking, Eindbewerking
 • Op sociaal gebied beperkt actief bij:
  Ruwe bewerking, Eindbewerking
“Bluesign”
Bron: Goede Waar

Bluesign is een label dat controleert of er geen giftige of milieuonvriendelijke stoffen in de kleding zitten. Ze doen dit door naar het begin van het productieproces te gaan en alle bestanddelen te onderzoeken. Alle merken die partner zijn met Bluesign, gebruiken alleen maar goedgekeurde chemicaliën. Ze moeten zich ook houden aan de vijf principes van Bluesign met betrekking op duurzaamheid:

 • Duurzaam gebruik van energie en grondstoffen.
 • De producten moeten veilig zijn voor de consument, dit betekent hoge kwaliteit textiel dat lang meegaat.
 • Water dat wordt uitgestoten moet schoon zijn.
 • Lucht die wordt uitgestoten moet zo min mogelijk schadelijke stoffen bevatten en CO2 emissie moet worden verminderd.
 • Werknemers krijgen training over het omgaan met giftige en gevaarlijke stoffen om de werkplaats zo veilig mogelijk te maken.

Naast het veiliger maken van de werkplaats zijn de partners van Bluesign verplicht om sociale verantwoordelijkheid te nemen en zich te laten observeren door de UN Global Compact (het internationale initiatief voor het ondersteunen sociale en milieu bedrijfsinitiatieven).

Meer informatie is te vinden op:
http://www.bluesign.com/

Fairtrade

In het kort

 • Hoofdcategorie: Fair trade
 • Aangesloten bedrijven houden zich aan de criteria van de Fairtrade textiel standaard.
 • Op gebied van Grondstoffen, sterk actief op sociale duurzaamheid en actief of ecologische en economische duurzaamheid
 • Op gebied van ruwe bewerking en eindbewerking, beperkt actief op sociale duurzaamheid
 • Grootste fair trade keurmerk in de wereld
“Fairtrade”
Bron: Goede Waar

Fairtrade is het grootste erkende eerlijke handels keurmerk in de wereld. Voor de Fairtrade standaard gelden alle criteria voor elke stadium van de bevoorradingsketen. De standaard is alleen maar toepasselijk in landen waar vrijheid van vereniging toepasbaar is, en dat alle onderaannemers van het bedrijf zich ook laten controleren door Fairtrade. De principes waar de standaard op werkt zijn onder te verdelen in drie kopjes:

Voor werknemers

 • Een leefbaar loon moet binnen zes jaar worden geïmplementeerd.
 • De status en positie van werknemers moet worden veilig gesteld, met behulp van vakbonden.
 • Werknemers moeten betrokken zijn.
 • De werkplaats moet veilig zijn, dit houdt in, beschermende kleding, gepaste omgang met gevaarlijke materialen en gebouwveiligheid.
 • Er moeten arbeidsvoorwaarden moeten de voorwaarden volgens de criteria van Fairtrade op grond van werktijden, overtijd, tijdelijke- en gewone arbeidscontracten.
 • Er moet een klachtenprocedure zijn die werknemers ondersteunt.
 • Er moeten trainingen zijn om de werknemers te leren over de rechten die ze hebben als werknemer.
 • Jonge werknemers en leerling-programma’s moeten worden ondersteunt.

Voor het Milieu
Chemicaliën moeten onder controle zijn. Er is een lijst van verboden materialen, die een te groot gezondheidsrisico vormen.

Betrouwbaarheid van de standaard
Fairtrade werkt hard aan het verbeteren van de controle op bedrijven, ze doen dit door de bekwaamheden van de controleurs te verbeteren, de werknemers deel te laten zijn van het controleproces, vaker controleren en onaangekondigde controles. Ook gaan ze kijken naar de kernoorzaak van niet-naleving van hun criteria zodat er iets aan gedaan kan worden en doen ze hun best dit zo transparant mogelijk te doen.

Voor meer informatie kijk op: http://www.fairtrade.net

SA8000

In het kort

 • Hoofdcategorie: Fairtrade
 • Aangesloten bedrijven houden zich aan de
  gedragscode van de ILO
 • Bedrijven worden gecontroleerd
 • Zeer actief op sociale duurzaamheid bij
  de eindbewerking

“SA8000”
Bron: Goede Waar
SA8000 is een van de eerste controleerbare sociale standaarden voor fatsoenlijke werkomgeving in de industriële sector. Het is gebaseerd op de UN declaratie van mensenrechten en de overtuigingen van de International Labour Organisation (ILO) SA8000 wordt beheerd door Social Accountablility Internatioinal (SAI). Een controle organisatie gaat na of er aan de eisen wordt voldaan.

De criteria van de standaard zij kort op een rijtje gezet:

 • Geen kinderarbeid
 • Geen gedwongen arbeid
 • Een veilige en gezonde werkomgeving
 • Werknemers hebben het recht om vakbonden te vormen
 • Geen discriminatie
 • Werknemers worden met respect behandeld.
 • Geen onredelijke werkuren
 • Recht op een leefbaar loon

Voor meer informatie ga naar www.sa-intl.org/sa8000

IBD Organic and Brazil Organic

In het kort

 • Hoofdcategorie: Milieuvriendelijk
 • Controle en Certificering voor organische grondstoffen

De IBD het grootste certificeer bedrijf in Latijns Amerika. De IBD organic en Brazil Organic is een certificaat voor organische producten in Brazilië. Certificaten zijn 1 jaar geldig, daarna worden de bedrijven opnieuw gecontroleerd. Deze certificaten zijn ook geldig in Europa aangezien ze gelijk zijn aan certificaten binnen de Europese wetgeving.

Voor meer informatie, klik hier.

World Fair Trade Organization

In het kort

 • Hoofdcategorie: Fairtrade
 • Aangesloten bedrijven houden zich aan de
  principes van de ILO
 • Bedrijven worden gecontroleerd

WFTO is een Fair Trade organisatie die zich inzet voor eerlijke handel overal in de wereld. Leden van WFTO moeten de 10 principes van Fair Trade volgen. WFTO heeft een garantiesysteem dat garandeert dat alle leden zich aan de standaard houden. De standaard van WFTO is gebaseerd of de 10 Fair Trade Principes van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

De kernwaarden kun je hieronder kort samengevat zien:

 1. Geen gedwongen arbeid
 2. Geen discriminatie bij het werkverlenen
 3. Geen kinderarbeid
 4. Werknemers hebben het recht om vakbonden te vormen
 5. Een humaan minimum inkomen
 6. Geen onredelijke werkuren
 7. Veilige en gezonde werkomstandigheden
 8. Wettelijke vastgelegde arbeidsovereenkomsten

De standaard wordt constant herzien en verbeterd om een zo goed mogelijke standaard te creëren. Zoals WFTO zelf zegt: ‘Het WFTO is niet alleen een naam en identiteit, het is een idee’. WFTO gelooft dat eerlijke handel een globale oplossing is.

Meer informatie kan je vinden op de website van WFTO: http://www.wfto.com/

Soil Association

In het kort

 • Hoofdcategorie: Milieuvriendelijk
 • Gecontroleerd certificaat
 • Ook eisen voor eerlijke handel
 • Eisen betreffen hele productieproces

De Soil Association is een van de oprichters van de GOTS standaard. Het textiel certificaat van de Soil Association is dan ook hetzelfde als GOTS voor natuurlijke vezels, zij voegen er alleen nog dierlijke producten aan toe. De Soil Association wil de hoogste standaard voor dierenwelzijn handhaven.

Dit certificeringsbedrijf is het oudste en meest ervaren in het Verenigd Koninkrijk.

Klik hier voor het document met de standaard van de Soil Association. Verder kan je meer informatie vinden op https://www.soilassociation.org/.

B Corp

In het kort

 • Hoofdcategorie: Milieuvriendelijk en Fair Trade
 • Certificering voor bedrijven die de wereld willen verbeteren.

B Corp is een certificering die streeft naar het verbeteren van de wereld op sociaal gebied en op als het gaat om het milieu. Alle bedrijven die hun best doen de wereld een betere plaats te maken komen in aanmerking voor de certificering. B Corp zegt dat ze een droom hebben, dat bedrijven niet alleen maar het beste in de wereld willen zijn, maar ook voor de wereld.

In dit filmpje geeft B corp een korte uitleg:

Klik hier voor meer informatie.

Better Cotton Initiative

In het kort

 • Hoofdcategorie: Milieuvriendelijk en Fair Trade
 • Licentie voor het produceren van milieu- en mensvriendelijke katoen.

BCI is een initiatief dat in het leven is geroepen om wereldwijde katoenproductie beter te maken voor de mensen die het produceren, beter voor het milieu waar het in groeit, en beter voor de toekomstige sector.

De principes voor ‘Better Cotton’:

 • Er worden zo min mogelijke schadelijke stoffen gebruikt bij het beschermen van hun gewassen.
 • Er wordt efficiënt omgegaan met water en er wordt gegeven om de beschikbaarheid van het water.
 • Er wordt gegeven om de gezondheid van de grond.
 • De natuurlijke leefomgeving wordt in stand gehouden.
 • Er wordt gegeven om de kwaliteit van de vezels te behouden.
 • Waardig en eerlijk werk wordt gepromoot.

Boeren die in aanmerking willen komen hoeven in het begin alleen te voldoen aan minimale eisen, maar ze moeten zich blijven verbeteren. Verbetering wordt gemeten door een beknopte vragenlijst die laat zien hoe dingen ten goede veranderen. Boeren krijgen een score op basis van hun antwoorden en hun ‘Better Cotton’ Licentie wordt verlengd afhankelijk van deze score, hoe beter de score hoe langer de licentieperiode.

Kijk voor meer informatie of http://bettercotton.org/

Textile Exchange

In het kort

 • Hoofdcategorie: Milieuvriendelijk en Fair Trade
 • Bij lidmaatschap helpt TE met verduurzamen van het bedrijf.
 • Textile Exchange heeft meerdere standaarden voor certificering
 • Textile Exchange heeft meerdere standaarden voor certificering
 • Certificering: OCS 100 (>95% organic), OCS Blended (5%-95% organic)
 • RCS 100 (100% gerecycled), RCS Blended (5%-95% gerecycled)
r

Textile Exchange is een wereldwijde non-profit organisatie die zijn best doet om de textielindustrie duurzamer te maken. Zij identificeren en delen de beste praktijken in betrekking tot landbouw, materialen en verwerking, zodat de impact op water, bodem, lucht en mensen kan verminderen.

Bedrijven worden lid van Textile Exchange omdat ze duurzamer willen worden. Dit kan betekenen dat ze dat nog helemaal niet zijn, of dat ze al wat stappen hebben genomen in de duurzame richting. Textile Exchange geeft ze een uitgebreide duurzaamheidsbeoordeling, waarop een lange termijn plan wordt gebaseerd voor de toekomst. Dit betekend dat ze alle stappen in de bevoorradingsketen worden gecontroleerd, en alle materialen en vezels worden geïdentificeerd.

Certificering is erg belangrijk voor Textile Exchange, daarom hebben ze veel verschillende standaarden gemaakt waar merken zich voor kunnen certificeren. De certificering van deze standaarden gaan via een derde partij, maar de standaarden zijn geschreven door Textile Exchange. 

 “Textile“Textile

Bron: Goede Waar

Certificeringen van Textile Exchange zijn:

 • Organic Content Standard (OCS), of vroeger Organic Exchange (OE), heeft twee versies, de 100 standard en de Blended standard. Deze standaarden kijken alleen of het eindproduct de juiste hoeveelheid organisch materiaal bevat. Ze kijken dus niet naar de hoeveelheid giftige stoffen die wordt gebruikt bij het produceren van de kleding of de sociale aspecten. Ze kijken alleen naar of de grondstof die wordt gebruikt organisch wordt geproduceerd en hoeveel daarvan in het eindproduct beland. Kleding met het OCS 100 standard keurmerk moet minstens 95% organisch zijn, kleding met het OCS Blended keurmerk moet minstens 5% uit organisch materiaal bestaan.

OCS 100 OCS Blended

 • Recycle Claim Standard (RCS) heeft ook een 100 standard en Blended standard. Ook hier kijkt een derde partij of het eindproduct een bepaalde hoeveelheid gerecycled materiaal bevat. Kleding met het RCS 100 standard keurmerk bestaat 100% uit gerecycled materiaal, kleding met het Blended keurmerk bestaat tussen de 5 en 95% uit gerecycled materiaal.

RCS 100   OCS Blended

 • Andere standaarden van Textile Exchange worden nog niet gebruikt door de merken op Project Cece.

Kortom Textile Exchange helpt bedrijven bij het verduurzamen van hun bedrijven in de textielindustrie. Meer informatie is te vinden op hun site: http://textileexchange.org/

Carbon Neutral

In het kort

 • Hoofdcategorie: Milieuvriendelijk
 • Certificatie voor netto nul CO2 uitstoot.

CarbonNeutral is een wereldwijd bedrijf dat oplossingen levert voor de vermindering van de koolstofuitstoot. Ze werken samen met meer dan 300 bedrijven in 32 landen om koolstof vermindering programma's te realiseren die niet alleen de koolstof uitstoot verminderen, maar de kosten te beheersen en de aandeelhouders te betrekken.

CarbonNeutral is ook een keurmerk voor bedrijven die hun CO2 emissie naar netto nul hebben gebracht. Om voor het keurmerk in aanmerking te komen moet een bedrijf zich eerst door een derde partij laten controleren. Vervolgens moet het bedrijf er voor zorgen dat de CO2 uitstoot wordt gereduceerd of gecompenseerd naar netto nul.

Meer informatie kan je vinden op http://www.carbonneutral.com/

Social Enterprise NL

In het kort

 • Hoofdcategorie: Sociaal
 • Logo dat mag worden gebruikt als een bedrijf sociaal onderneemt

Social Enterprise zegt over zichzelf dat ze: ‘De aanjager van de beweging van sociaal ondernemers: ondernemers die kiezen voor maatschappelijke waarde’ zijn. Bedrijven die sociaal ondernemen kunnen zich aansluiten bij Social Enterprise NL en kunnen hun logo op hun product of website laten zien. Maar wat is sociaal ondernemen precies? Sociaal ondernemen is ondernemen met een maatschappelijke missie. Dit wordt verder uitgelegd in dit filmpje:

Klik hier voor meer informatie.

Made-by

In het kort

 • Hoofdcategorie: Milieuvriendelijk en Fair Trade
 • Geeft bedrijven een score kaart waarop staat hoe
  goed ze het doen op sociaal en milieuvriendelijk gebied.

Made-by is een prijswinnende non-profit organisatie die werken om milieu en sociale omstandigheden te verbeteren in de mode industrie. Ze doen dit door middel van consultancy en het bijhouden van de vooruitgang die merken maken. De vooruitgang van merken wordt bijgehouden met een ‘Mode Tracker’. Deze ‘Mode Tracker’ verzameld alle informatie van een merk op gebied van milieu en hoe sociaal hun praktijken zijn. Deze informatie komt terecht in een makkelijke te overzien rapport (‘Scorecard’), waarin wordt gezegd op welke gebieden het merk het goed doet, en waar er ruimte is voor verbetering. Meer informatie of deze tracker vind je in het onderstaande filmpje:

Alle merken die zich bij Made-By hebben aangesloten hebben dus een score kaart waarop is te zien hoe goed ze het sociaal en milieuvriendelijk gebied doen.
Meer informatie is te vinden op de website van Made-By: http://www.made-by.org/

SCS global services

In het kort

 • Hoofdcategorie: Milieuvriendelijk
 • Certificeringsbedrijf dat bedrijven controleert en certificeert op verschillende gebieden.

SCS global service is een certificatie bedrijf voor duurzame producten. Ze hebben een hoop verschillende certificaten, die op deze site niet van toepassing zijn. Daarom zullen we de merken die certificaten hebben behaald hieronder noemen, en wat het certificaat voor hun inhoud:

 • Environsax: Zij hebben een certificaat om te bewijzen dat hun producten zijn gemaakt van gerecycled polyester.
 • Meer zullen volgen…

Kijk voor meer informatie op: https://www.scsglobalservices.com/

WRAP

In het kort

 • Hoofdcategorie: Fairtrade
 • Onafhankelijke controle
 • Gebaseerd op de normen van het ILO
 • 3 verschillende niveaus: 'Silver', 'Golden' en 'Platinum'. Bij elk niveau wordt het sociale beleid bij de eindbewerking een stap beter.

Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) is een onafhankelijke objectieve non-profit die zich inzet voor het veilig en ethisch produceren over de wereld. De certificering van WRAP is gebaseerd op de normen van de International Labour Organisation (ILO), maar de criteria zijn minder streng. Zo hoeft het leefbare loon van het ILO niet te hoeven nageleefd als deze boven het wettelijke minimumloon in het productieland is. De twaalf principes waaraan moet worden voldaan voor de WRAP certificering zijn:

 1. Wetten van het land en regels van de werkplaats moeten nagekomen worden.
 2. Gedwongen arbeid is verboden.
 3. Kinderarbeid is verboden. Dit gaat om werknemers onder de 14, of onder de minimumleeftijd die door de wet of de werkgever is vastgesteld, waarbij de hoogste leeftijd telt.
 4. Pesterijen, intimidatie en mishandeling zijn verboden.
 5. Er zal minstens een minimale vergoeding zijn voor de verrichtte arbeid in inspraak met de lokale wetgeving. Dit houdt in lonen, uitkeringen en vergoedingen in.
 6. De werkuren per dag en het aantal werkdagen per week mag niet meer zijn dan dat de wet voorschrijft. Er zal in ieder geval één dag vrij per week zijn, behalve bij dringende bedrijfsbehoeftes.
 7. Discriminatie is verboden
 8. Er zal een veilige en gezonde werkomgeving worden gefaciliteerd. Als de werknemers zijn voorzien van huisvesting door het bedrijf, dan behoren deze ook veilig en gezond te zijn.
 9. Er is vrijheid tot organiseren en collectieve onderhandelingen.
 10. De faciliteiten voldoen aan de milieuvoorschriften, regels en normen die van toepassing zijn bij de activiteit die wordt verricht.
 11. De faciliteiten zullen voldoen aan de gewoonterechten (rechten gebaseerd op gewoonten in een land) die gelden.
 12. Er behoren veiligheidsprocedures te worden gehandhaafd ter voorkoming van smokkelwaar zoals drugs en explosieven.

De controles voor de WRAP certificering worden door onafhankelijke organisaties uitgevoerd. Een bedrijf kan worden gecertificeerd voor 6 maanden tot 2 jaar.

“WRAP”“WRAP”

X
De laatste nieuwtjes max. eens per maand.