Fairtrade

In het kort

 • Hoofdcategorie: Fair trade
 • Aangesloten bedrijven houden zich aan de criteria van de Fairtrade textiel standaard.
 • Op gebied van Grondstoffen, sterk actief op sociale duurzaamheid en actief of ecologische en economische duurzaamheid
 • Op gebied van ruwe bewerking en eindbewerking, beperkt actief op sociale duurzaamheid
 • Grootste fair trade keurmerk in de wereld
“Fairtrade”
Bron: Goede Waar

Fairtrade is het grootste erkende eerlijke handels keurmerk in de wereld. Voor de Fairtrade standaard gelden alle criteria voor elke stadium van de bevoorradingsketen. De standaard is alleen maar toepasselijk in landen waar vrijheid van vereniging toepasbaar is, en dat alle onderaannemers van het bedrijf zich ook laten controleren door Fairtrade. De principes waar de standaard op werkt zijn onder te verdelen in drie kopjes:

Voor werknemers

 • Een leefbaar loon moet binnen zes jaar worden geïmplementeerd.
 • De status en positie van werknemers moet worden veilig gesteld, met behulp van vakbonden.
 • Werknemers moeten betrokken zijn.
 • De werkplaats moet veilig zijn, dit houdt in, beschermende kleding, gepaste omgang met gevaarlijke materialen en gebouwveiligheid.
 • Er moeten arbeidsvoorwaarden moeten de voorwaarden volgens de criteria van Fairtrade op grond van werktijden, overtijd, tijdelijke- en gewone arbeidscontracten.
 • Er moet een klachtenprocedure zijn die werknemers ondersteunt.
 • Er moeten trainingen zijn om de werknemers te leren over de rechten die ze hebben als werknemer.
 • Jonge werknemers en leerling-programma’s moeten worden ondersteunt.

Voor het Milieu
Chemicaliën moeten onder controle zijn. Er is een lijst van verboden materialen, die een te groot gezondheidsrisico vormen.

Betrouwbaarheid van de standaard
Fairtrade werkt hard aan het verbeteren van de controle op bedrijven, ze doen dit door de bekwaamheden van de controleurs te verbeteren, de werknemers deel te laten zijn van het controleproces, vaker controleren en onaangekondigde controles. Ook gaan ze kijken naar de kernoorzaak van niet-naleving van hun criteria zodat er iets aan gedaan kan worden en doen ze hun best dit zo transparant mogelijk te doen.

Voor meer informatie kijk op: http://www.fairtrade.net

 

 

 

 

 

 

Project Cece is een verzamelwebsite voor eerlijke en duurzame mode. Door de leukste merken en winkels op één website te verzamelen maken we het makkelijker om duurzame mode te vinden. Neem eens een kijkje in onze shopsectie!

 

 

Join the fair fashion movement

Samen staan we sterk! Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen
in eerlijke en duurzame mode.