Fairtrade International

Voor de kledingindustrie heeft Fairtrade International 2 relevante standaarden:

 

 • Fairtrade - Textile standard: Deze standaard is voor het verwerken van de stoffen tot kleding, dit gaat dus om weven, naaien, breien, etc.
 • Fairtrade - Small scale producer organizations: Dit is voor kleine katoenboer corporatieven. Dit gaat vaak om kleine familieboerderijen die samen een corporatief vormen en democratisch besluiten om deel te zijn van Fairtrade. Het gaat hier om het proces van het zaaien tot en met het scheiden van de katoenwol van de zaadjes en plant. 

 

Als een merk aangeeft Fairtrade katoen te gebruiken dan zal het over de laatste gaan. Als het hele kledingstuk Fairtrade gecertificeerd is dan zal het om de Textile standaard gaan.

> Bekijk het volgende keurmerk: Fair Wear Foundation

Hoe FT scoort op schaal van 1 tot 4

Eerlijkheid en transparantie staat bij Project Cece hoog in het vaandel. Wat is het eerlijke verhaal achter de kleding. Een duurzame keuze maken was nog nooit zo makkelijk!

Terug naar overzicht

Milieu

Eerlijke handel

Dierenwelzijn

Verbetering

Controle

2/4
4/4
0/4
2/4
4/4

Terug naar overzicht

Eerlijke productie betekent meer dan geen kinderarbeid

Milieuvriendelijk

Fairtrade gecertificeerde organisaties moeten zich op gebied van milieuvriendelijkheid blijven verbeteren. De voorwaarden waar de organisaties aan moeten voldoen zullen dan ook elke drie jaar strenger zijn, maar ze krijgen dus wel de tijd om te verbeteren. Er zijn criteria voor jaar 0, 1, 3 en 6. 

Criteria voor katoenproductie: 

 • Er moet op een verantwoorde manier omgegaan worden met pesticiden.
 • Er moet een plan worden gemaakt zodat het grondwater niet vervuild wordt met pesticiden, herbiciden en mest.
 • Er moet een plan worden gemaakt om duurzaam om te gaan met water en leden van de organisatie moeten geleerd worden hoe ze op een duurzame manier met water moeten omgaan.
 • Er zal niet ontbost worden, er zal vervolgens een plan gemaakt worden om ontbossing tegen te gaan en zullen tenslotte moet er geholpen worden bij het laten toenemen van de biodiversiteit.
 • Er moet op een verantwoorde manier omgegaan worden met afval. Beginnend met het goed opslaan en eindigend met een deel recyclen en composteren.
 • Er worden geen GMO’s gebruikt (dit geldt voor jaar 0 dus een hard criterium)
 • Er moet worden voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering en er moet zo veel mogelijk groene energie gebruikt worden (deze regels worden elk jaar strenger). 

Criteria voor textielverwerking: 

 • Processen die gevaarlijk zijn voor milieu en menselijke gezondheid zijn verboden (voorbeeld: Chloor-bleken, zandstralen, nano-materialen gebruiken)
 • Afvalwater van de natte processen worden behandeld (vanaf jaar 0) en er moet een water reductie plan gemaakt worden.
 • Gevaarlijke uitstoot moet worden verminderd.

Score 2/4 Fairtrade gecertificeerde organisaties die al meer dan 6 jaar bij Fairtrade zitten zouden hier een hogere score krijgen, maar aangezien ook organisaties, maar 1 jaar bij Fairtrade aangesloten kunnen zijn, hebben we de score op 2 gehouden.

Eerlijke handel

Ook voor de werkomstandigheden heeft Fairtrade verschillende criteria afhankelijke van hoe lang het merk gecertificeerd is. Er zijn verschillende criteria voor jaar  0, 1, 3 en 6.

Criteria voor katoenproductie: Alle criteria waar geen jaar bij vermeld staat gelden vanaf jaar 0

 • Er mag geen sprake zijn van discriminatie.
 • Er mag bij het rekruteren van werknemers niet getest worden op zwangerschap, HIV/AIDS of andere genetische defecten.
 • Er mag geen sprake zijn van mishandeling.
 • Er mag geen sprake zijn van gender gerelateerd geweld of ander geweld.
 • Er is geen gedwongen arbeid
 • Echtgenotes van werknemers zijn vrij om ergens anders te werken als ze dat willen.
 • Geen kinderarbeid (Geen kinderen onder de 15 aan het werk of van een hogere leeftijd als de lokale kinderarbeid wet een hogere leeftijd aangeeft), en geen gevaarlijk werk voor kinderen onder de 18.
 • Er is de mogelijkheid om lid te worden van vakbonden of bij een werknemers organisaties aan te sluiten. Als er geen vakbonden zijn dan moet er binnen drie jaar een werknemers organisatie opgericht worden binnen het bedrijf.
 • Het loon moet het wettelijk minimum loon zijn of het gemiddelde loon voor hetzelfde werk (welke het hoogst is). Dit loon moet elk jaar verhoogd worden en na 6 jaar moet er een leefbaarloon of hoger betaald worden. Na 6 jaar moeten ook alle secondaire arbeidsvoorwaarden goed zijn, zoals sociale zekerheid en zwangerschapsverlof.
 • De werkplaats moet veilig en schoon zijn.
 • Er moeten goede faciliteiten zijn zoals toiletten, een plek om te douchen en handen te wassen.

Criteria voor textielproductie: De criteria voor textielproductie zijn ongeveer hetzelfde als die voor de katoenproductie, er zijn alleen wat strengere regels als het gaat om de bescherming van de werknemers zoals een aantal punten hieronder:

 • Er moet per week één rustweek zijn, er moeten pauzes zijn op werk.
 • Voor overtijd moet 1,5 meer worden betaald.
 • Vrouwen moeten op zijn minst 8 weken zwangerschapsverlof krijgen.
 • Vrouwen moeten tijd krijgen om borstvoeding te geven.

Score: 4/4 Fairtrade heeft erg strenge regels als het gaat om eerlijke productie.

Dierenwelzijn/Vegan

Niet van toepassing.

Verbetering en rapportage

De rapportages van de controles van Fairtrade worden niet publiek bekend gemaakt. Fairtrade is erg gefocust op een lange samenwerking, daarom hebben ze ook verschillende criteria afhankelijk van hoe lang een bedrijf gecertificeerd is. Zo zorgen ze ervoor dat bedrijven blijven verbeteren op sociaal en milieu gebied.

Score: 2/4 Fairtrade zet hard in op verbetering, maar de rapportages worden niet openlijk gedeeld.

Controle

De controle voor de certificering wordt bij Fairtrade uitgevoerd door een derde onafhankelijke partij. Deze zal eerst een controle doen, waarna het bedrijf voor 3 jaar het certificaat zal krijgen. Binnen die drie jaar zullen nog 2 extra controles plaats kunnen vinden (minder kan ook) waarvan deze ook onverwachts zouden kunnen zijn mocht daar reden voor zijn. In het derde jaar waarin de certificering geldig is zal er opnieuw een controle worden gedaan om te kijken of de certificering vernieuwd kan worden.

Score 4/4

Join the fair fashion movement

Samen staan we sterk! Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in eerlijke en duurzame mode. We planten een boom voor elke inschrijving! 🌳