Global Recycled Standard

De Global Recycle Standard (GRS) is een wereldwijde standaard voor producten die gerecycled materiaal bevatten. De standaard heeft zowel criteria voor milieuvriendelijke productie als voor goede werkomstandigheden en dit keurmerk is alleen van toepassing op een eindproduct als het gehele productie proces gecertificeerd is. 

Een leverancier (bijvoorbeeld stoffen leverancier) kan wel GRS gecertificeerd zijn, maar als het eindproduct niet geproduceerd is een GRS gecertificeerde fabriek, dan mag het eindproduct geen GRS-keurmerk dragen. Veel merken vermelden het wel als een van hun leveranciers GRS gecertificeerd is.

Producten kunnen GRS gecertificeerd zijn als ze 20% of meer gerecycled materiaal bevatten en aan de andere criteria van de standaard voldoen.

> Bekijk het volgende keurmerk: OEKO-TEX STANDARD 100

Hoe GRS scoort op schaal van 1 tot 4

Eerlijkheid en transparantie staat bij Project Cece hoog in het vaandel. Wat is het eerlijke verhaal achter de kleding. Een duurzame keuze maken was nog nooit zo makkelijk!

Terug naar overzicht

Milieu

Eerlijke handel

Dierenwelzijn

Verbetering

Controle

2/4
3/4
0/4
2/4
3/4

Terug naar overzicht

"Er bestaat niet zoals iets als 'weg' gooien, als je iets weggooit dan moet het ergens heen." - Annie Leonard

Milieuvriendelijk

De criteria voor milieuvriendelijke productie geldt bij GRS voor elke stap voor het productieproces. Er geldt altijd dat het bedrijf moet voldoen aan de criteria van GRS of aan de lokale wet, de strengste regels gelden. GRS controleert ook dat de productie volledig legaal gebeurt. Dat de lokale wet wordt nageleefd en alle vergunningen up-to-date zijn.

De belangrijkste criteria van GRS op milieu gebied zijn:

 • Minstens 20% van het eindproduct moet uit gerecycled materiaal bestaan.
 • Energie consumptie moet onderzocht en gedocumenteerd worden en er moet een plan gemaakt worden om deze jaarlijks te verduurzamen.
 • Water consumptie wordt onderzocht en gedocumenteerd en er wordt een plan gemaakt voor het jaarlijks verbeteren van het watergebruik.
 • Afvalwater moet eerst naar waterzuiveringsinstallatie gestuurd worden voordat het gedumpt wordt.
 • Uitstoot naar de lucht wordt onderzocht en gedocumenteerd en er wordt een plan gemaakt voor het jaarlijks verbeteren van de uitstoot.
 • Er moet op een verantwoorde manier met afval worden omgegaan. Er mag geen afval ter plekke verbrand worden, of gestort worden. De certificeringsorganisatie zal kijken naar manieren om afval te minimaliseren dmv hergebruik en recycling. Ze zullen vervolgens doelen stellen voor het verbeteren van het afval management waar jaarlijks aan voldaan moet worden.
 • Er mag geen gebruik gemaakt worden van chemicaliën die schadelijk zijn voor de gezondheid (volgens de Europese Regulaties).

Score: 2/4 De hoeveelheid gerecycled materiaal kan best laag zijn, namelijk maar 20%. Daarnaast zijn er wel criteria voor milieuvriendelijke productie, maar er worden geen harde grenzen aan gesteld, het moet vooral volgens de wet zijn en vrij zijn van giftige materialen.

Eerlijke handel

De sociale criteria van GRS gelden ook voor elke stap van de productie keten. Ook hier geldt dat ze controleren op dat de productie volgens de lokale wet verloopt als die regels strenger zijn dan die van de standaard. 

De belangrijkste criteria van GRS op sociaal gebied zijn:

 • Er mag geen sprake zijn van gedwongen arbeid.
 • Er is geen sprake van kinderarbeid. Er worden geen kinderen aangenomen onder de 15 of onder de legale minimum leeftijd als deze hoger is. Onder de 18 jaar mag er geen gevaarlijk werk of nachtwerk verricht worden.
 • Er is vrijheid van het vormen van vakbonden en collectief onderhandelen. Als het vormen van vakbonden verboden is in het land waar het bedrijf actief is, dan zal het andere vormen van werknemer representatie accepteren.
 • Er zal geen sprake zijn van discriminatie.
 • Er zal een veilige en hygiënische werkplek zijn, met toegang tot eerste hulp, toiletten, drinkwater, etc.
 • Het loon dat wordt betaald is gelijk aan het minimum loon van dat land, aan het gemiddelde loon in die industrie in dat land, of het loon dat is afgesproken door collectieve afspraken (door bijvoorbeeld vakbonden). Welke het hoogst is, geldt.
 • Voor overwerk moet een premium tarief worden betaald, zoals in de lokale wet bepaald is. Andere secondaire arbeidsvoorwaarden die volgens de wet geleverd moeten worden zoals betaald verlof moet ook geleverd worden.
 • Werkweken bevatten maximaal 48 uur per week en er moet minstens één vrije dag zijn per week. Overuren mogen niet meer dan 12 uur per week zijn en moeten niet op gebruikelijke basis voorkomen.

Score: 3/4. GRS definieerde meerdere eisen aan sociale productie, van schone en veilige arbeidsomstandigheden tot het recht op vrijheid van vereniging. Ze scoren echter niet alle punten omdat ze bijvoorbeeld niet pleiten voor een leefbaar loon in plaats van een minimumloon.

Dierenwelzijn/Vegan

De GRS bevat geen eisen of adviezen over diervriendelijke of dierproefvrije productie.

Score: 0/4

Verbetering en rapportage

Textile Exchange brengt elke 4 jaar een rapport uit over de Global Recycled Standard. Het rapport bevat alle bijgewerkte vereisten. Het laatste rapport is van 2017 (Global Recycled Standard 4.0) en in 2021 zal een nieuw rapport worden uitgebracht. Deze rapporten zijn voor iedereen online beschikbaar. De rapportages zijn niet gericht op de verbeteringen van de gecertificeerde GRS-partijen, de resultaten van de jaarlijkse audits worden niet openbaar gemaakt. 

Score: 2/4. De rapporten zijn vrij beschikbaar, maar worden slechts eens in de 4 jaar uitgebracht. Het rapport schetst duidelijk de GRS-eisen, maar de resultaten van de jaarlijkse audits worden niet openbaar gemaakt. 

Controle

GRS heeft een internationale werkgroep met diverse leden van veel verschillende organisaties, van GOTS tot Control Union tot H&M. Over het algemeen is GRS een certificeringssysteem van een derde partij. De audits worden uitgevoerd door SCS Global Services, inclusief inspectie ter plaatse van de faciliteit tijdens het aanvragen van certificering. Na ontvangst van het certificaat vereist SCS jaarlijkse controle-audits om de certificering te behouden.

Score: 3/4. GRS is een derde certificering met een gevarieerde werkgroep en jaarlijkse audits. Het rapport beoordeelt echter niets over deze audits en hun resultaten.

Join the fair fashion movement

Samen staan we sterk! Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in eerlijke en duurzame mode. We planten een boom voor elke inschrijving! 🌳