Disclaimer

3 september 2017 12:03

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.projectcece.nl zoals deze beschikbaar is gesteld door Project Cece. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Verder mag u de informatie op onze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Project Cece of de verstrekker van de informatie (bv. Winkels, merken en bloggers verantwoordelijk voor de informatie), is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

Geen garantie op juistheid
De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden het recht voor om de door Project Cece voorziene materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Project Cece aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie en producten die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Project Cece biedt geen garantie betreffende de veiligheid van de website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.projectcece.nl op deze pagina.

Contact
Voor financiele of juridische vragen is ons contactadres:
M.M. Wijngaarden
Oetewalerstraat 83
1093 ME, Amsterdam
The Netherlands

X
De laatste nieuwtjes max. eens per maand.