Disclaimer

14 mei 2018 21:11

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.projectcece.nl zoals deze beschikbaar is gesteld door Project Cece. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Verder mag u de informatie op onze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Project Cece of de verstrekker van de informatie (bv. Winkels, merken en bloggers verantwoordelijk voor de informatie), is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

 

Geen garantie op juistheid

De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden het recht voor om de door Project Cece voorziene materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Project Cece aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie en producten die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Project Cece biedt geen garantie betreffende de veiligheid van de website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

 

Persoonsgegevens

Gegevens die gebruikers van deze website opgeven wanneer zij een account aanmaken, worden door Project Cece in een database opgeslagen. Deze gegevens worden door Project Cece gebruikt voor:

 

  • Het periodiek versturen van e-mails aan de gebruiker met nieuw aanbod, sale alerts en andere informatie omtrent de artikelen die door de gebruiker als favorieten zijn opgeslagen .
  • Het versturen van periodieke nieuwsbrieven (per e-mail) met betrekking tot nieuws en ontwikkelingen omtrent de website en diensten van Project Cece indien dit door de gebruiker als gewenst is opgegeven.
  • Het tonen van de gegevens van op persoonlijke pagina's of berichten op Project Cece.

 

Privacy & Cookies

Project Cece maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren. Lees hier ons privacy & cookiebeleid.

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.projectcece.nl op deze pagina.

 

Contact

Voor financiele of juridische vragen is ons contactadres:
M.M. Wijngaarden
Oetewalerstraat 83
1093 ME, Amsterdam
The Netherlands

 

Join the fair fashion movement

Samen staan we sterk! Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen
in eerlijke en duurzame mode.