Privacy beleid

Nov 2020

PRIVACY POLICY                                                                                  

Dit is de Privacy Policy van Project Cece Holding B.V. (hierna te noemen “Project Cece”, "wij," "ons" of "onze"), een onderneming met adres Oetewalerstraat, 83, Amsterdam. Project Cece is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73906077. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website https://www.projectcece.nl/ (de “Website”). Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze Website bezoekt met uw computer, tablet of mobiele telefoon (“Computer”). Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

 

Door het gebruiken van onze Website, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (“Gebruikers”).

 

Bij het gebruiken van de Fair Fashion Giftcard vouchers, gaat u akkoord dat we de ordergegevens verzamelen voor het verwerken van het bechikbare saldo op de gebruikte voucher.

Wat voor gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt:

 

 1.     Gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres wanneer u zich registreert voor een Project Cece account
 2.     Profiel-informatie die u verstrekt via uw account
 3.     Communicatie tussen Project Cece en u (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails sturen)
 4.     Aankopen gemaakt bij winkels door middel van een visitor ID gekoppeld aan uw account.
 5.     Gebruiksgegevens van de website die worden verzameld bij gebruik van de website door middel van cookies. Meer informatie hierover kunt u vinden in onze cookie policy.
 6.     Afbeeldingen die door Gebruikers worden upgeload in de zoekfunctie van Project Cece.
 7.     Ordergegevens (zoals het ordernummer, netto totaal en de hoeveelheid besteed met de voucher) bij besteding van de Fair Fashion Giftcard bij één van de partnerwinkels.

Log file informatie

Wij verzamelen alleen informatie die uw browser stuurt als u onze Website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Website. Onder het goed functioneren van de Website verstaan wij met name het beschermen van de Website tegen handelingen die de veiligheid van de Website en van uw Computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website te ondersteunen en verbeteren door:

 

 1.     Gegevens te onthouden, zodat u niet steeds opnieuw hoeft in te loggen wanneer u de Website opnieuw bezoekt;
 2.     De doeltreffendheid van onze Website vast te stellen, te verbeteren, te testen en te bekijken;
 3.     Statistieken te bekijken, zoals het aantal bezoekers en het verkeer naar de Website;
 4.     Technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren;
 5.     Nieuwe producten te testen en te ontwikkelen;
 6.    Het verwerken van transacties van de Fair Fashion Giftcard (i.e., het bijhouden van het correcte saldo dat beschikbaar is via de voucher);

Communicatie

Wij mogen uw informatie gebruiken om u te contacteren met nieuwsbrieven of marketing- en promotiedoeleinden die voor u interessant kunnen zijn. Als u deze informatie wil ontvangen, dient u zich zelf hiervoor in te schrijven. Wij maken gebruik van de mailing service van Mailchimp, u kunt de privacy policy van Mailchimp raadplegen voor meer informatie. Als u niet wil dat wij nog langer met u communiceren nadat u zich hebt ingeschreven dan kunt zich afmelden via de link onderaan de e-mails die wij sturen. 

Wij maken ook gebruik van de mailing service van SendinBlue, u kunt de privacy van SendinBlue raadplegen voor meer informatie. Als u niet wil dat wij nog langer met u communiceren nadat u zich hebt ingeschreven dan kunt zich afmelden via de link onderaan de e-mails die wij sturen. 

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

Zeggenschapswijziging

Wanneer Project Cece, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

Delen van data met samenwerkingspartner Pixyle

Project Cece werkt samen met Pixyle. Pixyle maakt het mogelijk om een beeldherkenning te gebruiken voor het vinden van kleding. Project Cece deelt geaggregeerde analytics data met Pixyle die ze kunnen gebruiken om hun algoritme te verbeteren. Er wordt geen persoonlijke gebruikersdata met Pixyle gedeeld. Voor meer informatie over hoe Pixyle met data omgaat kunt u Pixyle’s privacy policy raadplegen.

Beveiliging en veiligheid

Project Cece heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord). Echter, Project Cece kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het handhaven van uw unieke wachtwoord en account-informatie en voor het beheren van de e-mails tussen u en Project Cece. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Internationale overdraging

Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer uw persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Project Cece persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met [email protected].

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer u inzage wil in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde dan kunt u contact opnemen met Project Cece door een e-mail te sturen naar [email protected] of een brief sturen aan:

Project Cece Holding B.V.
Oetewalerstraat, 83
1093 ME, Amsterdam

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de derde.

Privacy van kinderen

Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar ("Kinderen"). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Indien u als kind persoonsgegevens achter hebt gelaten op onze site en u deze wil verwijderen, dan zullen wij ons inspannen om deze gegevens te verwijderen. Als u het vermoeden heeft dat u als kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

Wijzigingen

Project Cece kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met Project Cece door een e-mail te sturen naar [email protected].

 

Wij vinden privacy belangrijk. Daarom hebben we onze website zo gebouwd dat deze privacy respecteert. We analyseren geanonimiseerde data. Deze privacy policy is alleen van toepassing op de pagina's van de Project Cece website, wanneer u de pagina verlaat via links op onze website is de privacy policy van de externe website van toepassing.

IN HET KORT

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Project Cece maakt gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw internetbrowser afsluit. Ook gebruiken we standaard tijdelijke cookies die na 30 dagen verwijderd worden zodat we u binnen 30 dagen niet wéér lastig hoeven te vallen met de cookie popup. We maken ook gebruik van externe links op onze website (bijvoorbeeld om een Youtube filmpje in te sluiten of om naar de plaatjes van de webshops te verwijzen), het kan dus zijn dat deze externe partijen ook cookies plaatsen conform hun eigen cookiebeleid.

Project Cece gebruikt de tijdelijke cookies om te analyseren hoe de website gebruikt wordt (welke pagina's het meest bezocht worden en dergelijke) zodat we de website kunnen verbeteren en om favorieten producten op te kunnen slaan voor gebruikers die een account hebben aangemaakt.

Deze data is niet toegankelijk voor andere partijen, zoals Google, omdat we alles alleen op de cloud van Matomo opslaan. Matomo Cloud is een betaalde service die geen gebruik maakt van de data voor hun verdienmodel en dus niets doet met de data die via ons op hun cloud worden opgeslagen. We gebruiken de services van Matomo om de data te analyseren, maar benadrukken dat Mamoto geen toegang heeft tot uw data, voor meer informatie over Matomo kunt u hun privacy policy raadplegen. Deze dienst maakt gebruik van de GeoLite database, eigendom van MaxMind

UITGEBREIDE COOKIE POLICY

 1.  Introductie

Zoals aangegeven in de cookie banner, maakt Project Cece op haar websites gebruik van diverse soorten cookie. In deze cookie policy zetten wij uiteen wat deze cookies zijn, waarvoor deze cookies worden gebruikt en op welke wijze je de instellingen van uw browser kunt aan passen om cookies al dan niet te accepteren.

 1. Toestemming

Voor sommige van de door Project Cece gebruikte cookies dient u, op grond van de Nederlandse wet, voorafgaande toestemming te geven. In deze cookie policy wordt aangegeven om welke cookies het gaat.

 

Door op "Ik ga akkoord" te klikken in de cookie banner of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van alle hieronder beschreven cookies bij bezoek aan deze website of andere websites van Project Cece. U blijft gebruikmaken van deze website (en stemt daarmee dus in met de plaatsing van alle cookies) door te klikken op enig onderdeel van de webpagina's van Project Cece (met uitzondering van het openen van deze cookie policy of de privacy statement van Project Cece) of door te surfen naar andere pagina's van de Project Cece websites. Indien u niet instemt met het plaatsen van alle cookies zoals beschreven in deze cookie policy, dient u geen gebruik te maken van de websites van Project Cece en deze te verlaten.

 1. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website op uw computer wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek worden uitgelezen door de website. Sommige van deze cookies zijn noodzakelijk omdat de site anders niet naar behoren kan functioneren. Andere cookies worden gebruikt om het gebruiksgemak van de site voor de bezoeker te verhogen. Bijvoorbeeld voor het veilig onthouden van uw gebruikersnaam en taalvoorkeur. Hierdoor hoeft u niet meer bij ieder bezoek deze informatie in te vullen.

 1. Welk soorten cookies gebruikt Project Cece en waarvoor?

De door Project Cece gebruikte cookies zijn in verschillende categorieën in te delen, zoals hieronder wordt toegelicht.

 

Functionele cookies

Deze categorie cookies is nodig om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat informatie van één pagina wordt meegenomen naar de volgende. Zo hoeft u niet iedere keer dezelfde informatie in te vullen. Ook zorgen deze cookies ervoor dat bepaalde voorkeursinstellingen die u heeft aangegeven voor het gebruik van een website van Project Cece (zoals taalinstellingen of grootte van de tekst) worden onthouden bij een toekomstig gebruik van de websites. Voor het gebruik van deze cookies is uw voorafgaande toestemming niet nodig.

 

Analytische cookies

Deze cookies zijn nodig om onze websites permanent zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van onze gebruikers door geanonimiseerd vast te stellen hoe gebruikers onze websites gebruiken. Gezien de geringe impact van deze cookies op uw privacy, is voor het gebruik van deze cookies geen toestemming vereist. Wij delen analytics data niet met derden partijen zoals Google, maar analyseren alleen geanonimiseerde data op onze eigen server.

 

Social Media cookies

Social media share buttons

Om de inhoud van onze websites makkelijk te kunnen delen met anderen door middel van buttons maken wij gebruik van social media cookies van de social media partijen, zodat verschillende social media partijen u kunnen herkennen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen bij het aanklikken van de buttons en de data die hiermee verzameld kan worden verwijzen wij naar de verklaring van deze verschillende partijen. Voor het gebruik van deze cookies is uw toestemming vereist.

 

Facebook tracking pixel

Bij Project Cece maken we gebruik van de Facebook Pixel. Dit is een functionaliteit van Facebook die het mogelijk maakt om bezoekers van de Project Cece website te targetten in advertenties op Facebook. Hierbij plaatst een derde partij, namelijk Facebook, een cookie op de gebruiker en koppelt deze aan het Facebookprofiel van de gebruiker. Uw gegevens zullen worden behandeld volgens de privacy policy van Facebook. Het is mogelijk om uw Facebook advertentie instellingen aan te passen, zodat u niet te maken krijgt met ongewenste advertenties.

Advertentie/profiling cookies

Op de Project Cece websites worden advertenties getoond. Sommige van deze advertenties maken gebruik van cookies. Deze cookies worden door ons en door derden op onze website geplaatst zodat voor u relevante advertenties kunnen worden getoond. Voor het gebruik van deze cookies is uw toestemming vereist, en de cookies worden niet geplaatst als u onze cookies niet accepteert.

Zo maken wij gebruik van Sendinblue Tracker en Sendinblue Chat, een functionaliteit van Sendinblue die het mogelijk maakt om direct vragen te beantwoorden op onze website. Deze partij zal, als u onze cookie policy heeft geaccepteerd, persoonsgegevens opslaan zoals het IP-adres, uw browsergedrag op de Project Cece website, en eventueel ook andere persoonsgegevens mocht u zich bijvoorbeeld inschrijven voor de nieuwsbrief of een account aanmaken. Met deze informatie kunnen we u beter helpen, de website verbeteren en persoonlijke advertenties voor u maken. De informatie kunnen we ook gebruiken voor het plaatsen van persoonlijk gerichte advertenties op Facebook en Google. Bij het accepteren van de Project Cece cookie, gaat u dus akkoord met dat wij uw data op deze manier opslaan en verwerken. Voor meer informatie over hoe SendinBlue met uw gegevens omgaat kunt u de privacy policy van SendinBlue raadplegen. Voor meer informatie wat de Sendinblue Tracker en Chat precies doet en welke data deze precies opslaat kun u het beste dit artikel raadplegen.

We maken ook gebruik van Doubleclick, een dienst van Google om voor u relevante advertenties te tonen. Via het gebruik van deze dienst verzamelen wij informatie op basis van voorafgaande bezoeken aan onze of andere websites op internet. Hierbij wordt aan uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties er in uw browser werden getoond en welke advertenties werden opgeroepen. De cookies bevatten geen persoonsgerelateerde informatie. Een overdracht van deze gegevens door Google aan derden vindt alleen op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van ordergegevens plaats. In geen geval zal Google uw gegevens combineren met andere door Google geregistreerde gegevens.

U kunt de registratie en verwerking van de door de cookie aangemaakte en op uw gebruik betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google voorkomen doordat u de op de volgende link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert. Als alternatief kunt u de Doubleclick-cookies op de site van Digital Advertising Alliance via de volgende link deactiveren.

 

Affiliate cookies

Onder de categorie advertentie cookies vallen ook cookies die voor 'affiliate marketing' worden gebruikt. Deze cookies verschaffen informatie over de effectiviteit van een getoonde advertentie; de cookie houdt bij of een aankoop is gedaan naar aanleiding van een getoonde advertentie. Op grond van deze informatie kan de adverteerder van de desbetreffende advertentie beloond worden.

Gezien de geringe impact hiervan op de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers, is voor gebruik van deze cookies geen toestemming vereist.

 

Tracking cookies

Tracking cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw surfgedrag op onze website, zodat wij een analyse kunnen maken van onze website en de website kunnen blijven verbeteren. Daarnaast gebruiken wij deze cookies ook voor toekomstige advertentiedoeleinden.

Voor het gebruik van deze cookies is uw toestemming vereist.

 

Onvoorziene cookies

Door de werking van het internet kan Project Cece niet  steeds controleren welke cookies er worden geplaatst door derde partijen via onze websites. Een voorbeeld van hoe dit kan gebeuren, is indien website-inhoud die bij andere partijen is opgeslagen op onze websites wordt getoond. Mocht dit het geval zijn, dan waarderen wij het zeer als u dit aan ons kenbaar maakt.

 

 1. Wijzigen cookie policy

Project Cece zal van tijd tot tijd wijzigingen kunnen aanbrengen in deze cookie policy, zonder u daarvan op de hoogte te stellen, omdat bijvoorbeeld haar website of de cookie regelgeving wijzigt. Wijzigingen zullen per direct in werking treden zodra deze op de website zijn gepubliceerd. Wij raden u aan deze cookie policy met regelmaat te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te zijn en, indien gewenst, instellingen aan te passen. Door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met eventuele wijzigingen van de cookie policy.

 

Identiteit van de ondernemer

Noor Veenhoven, Marcella Wijngaarden en Melissa Wijngaarden zijn de eigenaressen van VOF Project Cece.

Handelsnaam: Project Cece
Vestigingsadres: Oetewalerstraat 83, 1093 ME Amsterdam
Telefoonnummer: +31683210121
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 64084639
Btw-identificatienummer: NL855515120B01

 

 

 

 

Join the fair fashion movement

Samen staan we sterk! Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in eerlijke en duurzame mode. We planten een boom voor elke inschrijving! 🌳