WRAP

In het kort

 • Hoofdcategorie: Fairtrade
 • Onafhankelijke controle
 • Gebaseerd op de normen van het ILO
 • 3 verschillende niveaus: 'Silver', 'Golden' en 'Platinum'. Bij elk niveau wordt het sociale beleid bij de eindbewerking een stap beter.

Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) is een onafhankelijke objectieve non-profit die zich inzet voor het veilig en ethisch produceren over de wereld. De certificering van WRAP is gebaseerd op de normen van de International Labour Organisation (ILO), maar de criteria zijn minder streng. Zo hoeft het leefbare loon van het ILO niet te hoeven nageleefd als deze boven het wettelijke minimumloon in het productieland is. De twaalf principes waaraan moet worden voldaan voor de WRAP certificering zijn:

 1. Wetten van het land en regels van de werkplaats moeten nagekomen worden.
 2. Gedwongen arbeid is verboden.
 3. Kinderarbeid is verboden. Dit gaat om werknemers onder de 14, of onder de minimumleeftijd die door de wet of de werkgever is vastgesteld, waarbij de hoogste leeftijd telt.
 4. Pesterijen, intimidatie en mishandeling zijn verboden.
 5. Er zal minstens een minimale vergoeding zijn voor de verrichtte arbeid in inspraak met de lokale wetgeving. Dit houdt in lonen, uitkeringen en vergoedingen in.
 6. De werkuren per dag en het aantal werkdagen per week mag niet meer zijn dan dat de wet voorschrijft. Er zal in ieder geval één dag vrij per week zijn, behalve bij dringende bedrijfsbehoeftes.
 7. Discriminatie is verboden
 8. Er zal een veilige en gezonde werkomgeving worden gefaciliteerd. Als de werknemers zijn voorzien van huisvesting door het bedrijf, dan behoren deze ook veilig en gezond te zijn.
 9. Er is vrijheid tot organiseren en collectieve onderhandelingen.
 10. De faciliteiten voldoen aan de milieuvoorschriften, regels en normen die van toepassing zijn bij de activiteit die wordt verricht.
 11. De faciliteiten zullen voldoen aan de gewoonterechten (rechten gebaseerd op gewoonten in een land) die gelden.
 12. Er behoren veiligheidsprocedures te worden gehandhaafd ter voorkoming van smokkelwaar zoals drugs en explosieven.

De controles voor de WRAP certificering worden door onafhankelijke organisaties uitgevoerd. Een bedrijf kan worden gecertificeerd voor 6 maanden tot 2 jaar.

“WRAP”“WRAP”

 

 

 

 

Project Cece is een verzamelwebsite voor eerlijke en duurzame mode. Door de leukste merken en winkels op één website te verzamelen maken we het makkelijker om duurzame mode te vinden. Neem eens een kijkje in onze shopsectie!

 

 

Join the fair fashion movement

Samen staan we sterk! Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen
in eerlijke en duurzame mode.