Nature's Narrative | Rechtvaardige Klimaatcoalities

19 juli 2018 20:00 • Naar event website

Nature's Narrative | Rechtvaardige Klimaatcoalities

Hoe NGO's en inheemse groepen klimaatcoalities van de toekomst bouwen.

De consequenties van vervuiling, klimaatverandering en duurzaamheid worden veelal het eerste gevoeld door gemarginaliseerde groepen. Helaas zijn inheemse groepen die zich inzetten voor een beter milieu momenteel veelal onzichtbaar of onvoldoende gehoord binnen veel klimaatinitiatieven en bewegingen. Hoe kunnen we een inclusievere klimaatbeweging opbouwen? Wat zijn de perspectieven en problemen die we over het hoofd zien wanneer we het perspectief van inheemse groepen niet meenemen in de klimaatbeweging? Wat kunnen we ervan leren? Tijdens dit programma spreken grotere NGO’s, grassroots initiatieven, en actiegroepen met inheemse groepen over het bouwen van nieuwe klimaatcoalities.

Met in dit programma onder anderen:
- Kees Kodde | Greenpeace Nederland
Antoin S Deul | Social Entrepeneur en Waterschapbestuurder Hoogheemraadshap van Schieland en de Krimperenwaard
- Rafael Railaf | Coordinator of the Online Mapuche Radio
- Chihiro Geuzebroek| actief bij Climate Liberation Bloc / CLuB
- Celine Kun | MasterPeace 
- Freek Bersch | Milieudefensie

Ongelijke Impact, koloniaal verleden en klimaatrechtvaardigheid. 
Problemen rondom vervuiling en klimaat raken niet iedereen op dezelfde manier, mensen wiens levensvoorzieningen, cultuur en onderhoud bijvoorbeeld in directe relatie staan tot een gezonde milieu en leefomgeving worden vaak het hardste en eerste geraakt. Europees kolonialisme heeft op mondiaal niveau allerlei groepen ontheemd welke tot op de dag van vandaag worden bedreigt door westerse mijnbouw, olie, en landbouw bedrijven. Niet alleen wordt hun directe leven maar ook levenswijze en cultuur onder druk gezet door verdergaande modernisering. 

De verschillende groepen die historisch gekoloniseerd zijn bezitten vaak niet voldoende middelen om zich te beschermen tegen de verdere toe-eigening van land en oprukkende vervuiling. Om deze zorgwekkende ontwikkelen tegen te gaan zullen we in gesprek gaan met verschillende diaspora en groepen in Amsterdam, NGO’s, grass roots initiatieven en klimaat-bewegingen om te praten over hoe we nieuwe klimaatcoalities kunnen vormen die streven naar een inclusievere klimaatbeweging. Want hoe pak je dat aan? en wat zijn voorbeelden uit de praktijk. 

‼️Event is gratis, maar wel even reserveren: https://dezwijger.nl/programma/rechtvaardigeklimaatcoalities

Join the fair fashion movement

Samen staan we sterk! Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen
in eerlijke en duurzame mode.